Privacy- en Cookieverklaring

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die automatisch lokaal worden opgeslagen in de browser van de bezoeker wanneer een website wordt bezocht. Deze website maakt gebruik van cookies om het aanbod gebruiksvriendelijker en functioneler te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op een pagina informatie te tonen die is afgestemd op individuele interesses. Veiligheidsgerelateerde functies ter bescherming van uw privacy worden ook mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies. Het enige doel is dus om ons aanbod zo goed mogelijk aan de wensen van de klant aan te passen en het gebruik van de site zo comfortabel mogelijk te maken. Met de toepassing van de DSGVO 2018 zijn webmasters verplicht zich te houden aan de op https://eu-datenschutz.org/ gepubliceerde basisverordening en hun gebruikers dienovereenkomstig te informeren over het verzamelen en analyseren van gegevens. De rechtmatigheid van de verwerking is gerechtvaardigd in hoofdstuk 2, artikel 6, van de GDPR.

 

Google Analytics

Dit aanbod maakt ook gebruik van de webanalysedienst Google Analytics, een programma van Google Inc ("Google, VS"). De door de tracking verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. Door middel van zogenaamde IP-anonimisering wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Dit betekent dat de locatie van uw browser alleen kan worden toegewezen aan een regio, maar niet aan uw persoon. Google kan bezoekersgedrag analyseren om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Ook andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet kunnen op deze wijze aan de websitebeheerder worden verleend.

 

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Indien u een account hebt op deze website of opmerkingen hebt geplaatst, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens, met inbegrip van de gegevens die u ons hebt verstrekt, te exporteren. U kunt ook vragen dat de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, worden gewist. Dit omvat niet de gegevens die wij moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar het in het impressum vermelde contactadres. Gelieve de website te vermelden waarop u uw commentaar hebt achtergelaten. Wij zullen dan nagaan of er informatie is opgeslagen voor het e-mailadres van de afzender en u zo nodig de volledige export van uw gegevens ter informatie toezenden.