Hellingen in de tuin problematisch voor robot grasmaaiers?

Mähroboter bewältigt alle Steigungen

Omhoog, als een steenbok, over berg en steen. Een mooi beeld, maar kan dit ook gezegd worden van de robotmaaiers? Laten we eerst eens kijken wat nu precies de uitdaging is voor de robotmaaiers in de verschillende tuinen. Gelukkig hoeft een robotmaaier in plaatselijke tuinen geen steile hellingen met grind en stenen te beklimmen. Hellingen zijn echter ook in Duitse tuinen volkomen normaal. Zo zijn hellingen van 15-20 % in de tuin niet helemaal uitgesloten om door de robotmaaier te worden gemaaid. Het percentage geeft het hoogteverschil over een lengte van één meter aan (zie onderstaande afbeelding). Als de helling 10 % is, zou het hoogteverschil over een afstand van één meter dus 10 cm zijn. Als de helling in graden is gegeven, kunt u dit via Google gemakkelijk omrekenen naar een %-waarde.

Hieronder geven wij u enkele voorbeelden van graden/percentages: 

Als u uw tuin nauwkeurig wilt opmeten, zijn er verschillende meetapparaten, zoals de Neoteck Digitale LCD gradenboog/Inclinometer.

Naast de helling op zich spelen ook de gesteldheid van de grond en de bodemgesteldheid een rol in hoe goed de robotmaaier een helling overwint. Is de grond erg zacht of zanderig? Is het gazon erg dicht of eerder kaal? Regent het veel, wordt het gazon regelmatig besproeid? Bij een zacht, zanderig, vochtig, kaal gazon of grond is het klimvermogen veel moeilijker dan bijvoorbeeld bij een tuin met een dicht gazon en een stevige grond. 

De specificaties van de fabrikanten van robotmaaiers mogen dus niet worden veralgemeend. Indien een fabrikant tot 20°, d.w.z. ca. 35 %, vermeldt, is bijzondere voorzichtigheid geboden indien uw tuin in dit grensgebied ligt. Onder optimale omstandigheden kan het mogelijk zijn. Zodra het gazon echter nat wordt of bijvoorbeeld kleiachtige grond bevat, wordt het voor de robotmaaier bijzonder moeilijk om de helling te beheersen.

Bovendien moet, wat de hellingen betreft, een speciaal onderscheid worden gemaakt tussen het middengedeelte van de tuin en de gazonrand. Aan de gazonrand, waar uiteindelijk de grensdraad wordt gelegd, heeft de robotmaaier niet voldoende uitrolruimte. Bij het dalen wordt de robotmaaier dus onvermijdelijk over de grensdraad geduwd door zijn eigen gewicht en de verplaatsing van het gewicht. De robotmaaier slaagt er niet meer in op tijd te remmen en zwerft rond buiten het afgebakende werkgebied. 

Tractieproblemen worden nog verergerd op een natte of vochtige ondergrond. Bij de courante robotmaaiers zit de motor ook in het achterste gedeelte, wat het draaien op een helling bemoeilijkt. Ga daarom bij een helling in de buurt van de grensdraad of bij de grens van het gazon (naar de bedding, naar de weg, enz.) uit van een helling van ca. 10° of ca. 15-17 % maximaal. Hieronder vindt u een voorbeeld van de fabrikant Worx Landroid. Natuurlijk zijn er ook individuele topmodellen - in het premiumsegment - die hellingen beter aankunnen of waarvoor hellingen zelfs bij 20-25 % (op de grensdraad) geen enkel probleem vormen. Een voorbeeld hiervan is de Husqvarna 435 X. 

Accessoires zoals off-road wielen zijn beschikbaar, maar worden niet door alle fabrikanten aangeboden. Speciale aandacht moet worden besteed aan de wielklauwen, die meer tractie beloven wanneer ze op de wielen worden gemonteerd. De "klauwen" alleen kunnen het probleem echter niet oplossen, afhankelijk van de bodemgesteldheid. Daarom wil ik een speciale vermelding maken van de dealer - Robo Handels & Service GmbH, ook bekend als Roboschaf, uit Oostenrijk. De dealer heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp - hellingen - en biedt zeer goede oplossingen, naast de off-road wielen https://www.roboschaf.at/

Samengevat - let er bij het kopen van de robotmaaier op of u hellingen in het grensgebied hebt, zo ja, hoe zijn de hellingen in de tuin verdeeld? Wat is de bodemgesteldheid van de tuin en wordt de tuin regelmatig bewaterd (irrigatiesysteem enz.).

We wensen u veel plezier met uw robotmaaier!

Wat is een robotmaaier?

Een robotmaaier is een autonome grasmaaier die ontworpen is om de tuin of andere gazons te maaien. De toestellen zijn uitgerust met sensoren en navigatiesystemen,

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.