Hoe ziet het maaipatroon eruit met een robotmaaier - 2021?

De vraag - hoe schoon maaien robotmaaiers en hoe is het maairesultaat?  Velen zullen zeker denken - ja, de robotmaaiers maaien toch alles, d.w.z. het hele gazon?

Ja en nee! 

Zoals reeds vermeld in het artikel - Robotmaaiers en kantenmaaien - hoeveel wordt er gemaaid? - een strook gras blijft aan de rand. Alleen al hierom zou het antwoord op bovenstaande vraag moeten luiden: nee. Als we de rand uitsluiten, is de vraag, hoe ziet de snede er in het gebied uit? 

De huidige robotmaaiers zijn zo goed als blind, zodat de technologie afhankelijk is van de installatie van een perimeterdraad die het werkgebied van de robotmaaier afbakent. Alle obstakels die de werking van de robotmaaier zouden kunnen verhinderen of waardoor hij zou kunnen blijven steken, moeten ook door de grensdraad worden omgeven (wortels die uit de grond steken, bloembedden, enz.). Ook rond de afgebakende obstakels wordt, naast de rand, een strook gras gelaten. Obstakels die te dicht bij elkaar liggen, worden niet aangepakt door de robotmaaier. Als de robotmaaier bijvoorbeeld meubels tegenkomt, zal hij omkeren, maar als hij niet onder de stoel of tussen de tafelpoten past, zal dit gedeelte niet worden gemaaid.

Dus het antwoord op de vraag is - Het maaipatroon hangt af van hoeveel obstakels er in de tuin zijn, hoe dicht de obstakels bij elkaar staan, enzovoort.  

Hoe gedraagt de robotmaaier zich in een open ruimte zonder obstakels? In open ruimten zonder obstakels maaien de meeste robotmaaiers het gazon willekeurig, d.w.z. zig-zag, totdat volgens de waarschijnlijkheidsberekening elke plek willekeurig is gemaaid. De robotmaaier van Bosch is daarentegen de enige robotmaaier die systematisch maait, d.w.z. in paden. We zullen de Bosch Indego in meer detail bespreken. Laten we aannemen dat uw gazon 200 m² groot is en dat uw robotmaaier (willekeurig) het gebied begint te bewerken. Als de robotmaaier bijvoorbeeld 50 m² per uur maait, moet ervan worden uitgegaan dat na 4 uur (zuivere maaitijd) het gazon schoon is gemaaid. Dit is niet het geval in het begin of wanneer u de maaier niet regelmatig laat draaien.

Waarom?

De robotmaaier zal altijd niet meteen kleine vlekjes, puntjes, grassprietjes, enz. opvangen. Als het gazon bijvoorbeeld 8 cm hoog is en u maait het terug tot 4 cm, zal dat opvallen omdat het hoogteverschil van 4 cm onmiddellijk zichtbaar is. Na 3-5 maaibeurten zijn zelfs de punten die bij de eerste maaibeurt niet zijn gevangen, gemaaid. Het gazon zal echter blijven groeien en de punten zullen op een ander moment worden weggelaten. Bijgevolg moet u de robotmaaier elke dag de hele oppervlakte laten maaien (buitentemperatuur van 15° tot 24° C), ook om het gazon dichter en beter onderhouden te maken. Als het gazon bijvoorbeeld 0,5 cm per dag groeit, zult u het verschil in hoogte niet opmerken. Dit betekent dat het gazon een hoogte van 4,5 - 5 cm heeft en voortdurend tot een hoogte van 4 cm wordt gemaaid - dan is het hoogteverschil op de niet-gemaaide gedeelten 0,5 cm tot maximaal 1 cm. Als u een zeer dicht gazon hebt, zult u het hoogteverschil zelfs met deze kleine verschillen zien. Of het storend is, hangt echter af van de subjectieve perceptie.

Zoals reeds vermeld, biedt Bosch een robotmaaier aan die systematisch maait. Om het gazon in banen te verdelen, heeft de Bosch Indego een plattegrond van het terrein nodig. Daarom wordt het in kaart brengen van de tuin uitgevoerd tijdens de basisprogrammering. Om te kunnen maaien, beweegt de Bosch Indego zich langs de grensdraad en maakt hij een grondplan van het te maaien gebied. Op basis van het aantal wielomwentelingen weet de Bosch Indego, naast de vorm, ook hoe groot het gazonoppervlak is. Hij kan deze informatie nu gebruiken om het gazon in banen te verdelen en het systematisch te maaien. Maar zelfs de Bosch Indego kan het hierboven beschreven probleem niet oplossen, aangezien hij ook niet onmiddellijk alle grassprieten vangt en er afwijkingen tussen de paden kunnen zijn. Dit hangt af van hoe effen of vochtig de grond is, of er hellingen zijn, enz. Bovendien kunnen er ook kleine fouten zitten in de berekening van de paden, die eveneens tot afwijkingen kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor de Bosch Indego - laat de robotmaaier elke dag het volledige gazon maaien. Systematisch maaien heeft echter nog steeds een voordeel, omdat dubbele - of driedubbele - ritten over dezelfde, reeds gemaaide oppervlakte worden verminderd. De robotmaaier weet waar hij al gemaaid heeft en kan zo de onnodige dubbele ritten (binnen een maaicyclus) die onvermijdelijk willekeurig voorkomen, beperken. De Bosch Indego zal het aantal dubbele ritten niet tot 0 % herleiden, maar het zal ze zeker verminderen. Het systematische principe is dus sneller dan willekeurig maaien.

Ja, de capaciteit van de accu, de maaibreedte, de kwaliteit van de messen, enz. spelen ook een rol bij de oppervlakteopbrengst en het maaipatroon, maar als je de maaiprincipes vergelijkt, is systematisch maaien in het voordeel wat de tijd betreft. 

Onze tip - laat de maaier het hele gebied elke dag maaien (in het hoofdseizoen) en vervang de messen regelmatig. 

We wensen u veel plezier met uw robotmaaier!

Wat is een robotmaaier?

Een robotmaaier is een autonome grasmaaier die ontworpen is om de tuin of andere gazons te maaien. De toestellen zijn uitgerust met sensoren en navigatiesystemen,

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.